Metropol Park Błonie

Wolne powierzchnie: 

Hala B: magazyn 2854 m2

Hala B - magazyn 6 034 m2 oraz ok. 135 m2 powierzchni biurowo- socjalnej

Hala B - 1017 m2 magazynu

 

Opis: 

Nowoczesne wielofunkcyjne centrum logistyczne, zlokalizowane na terenie gminy Błonie, na zachodnich obrzeżach Warszawy, 25 km od centrum. Park znajduje się 400 metrów od drogi międzynarodowej E-30 (Warszawa - Poznań - Berlin) i 8 km od zjazdu z autostrady A2.
Całkowity obszar parku zajmuje powierzchnię około 220 000 m2. Na tym terenie zaplanowane jest wybudowanie 6 budynków magazynowych i pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni około 90 000 m2. Obecnie wybudowane są 4 budynki.
Pierwszy budynek B o powierzchni ok. 12 395 m2 został ukończony w 2001 roku, drugi budynek (C) o powierzchni ok. 14 200 m2 został oddany do użytku w 2003 roku, kolejny (D) o powierzchni ok. 14 200 m2 oddano do użytku we wrześniu 2005 roku, a czwarty (E), o takiej samej powierzchni, w październiku 2005 roku.
Istnieje możliwość wybudowania magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem potencjalnego Najemcy.

Specyfikacja techniczna: 

Przykładowa specyfikacja techniczna:

 • Wymiary budynku - 186m x 75m
 • Wysokość w świetle - 10,60m
 • Doki
 • Siatka kolumn - 11,58×25m
 • Podłogi - nośność 10 T/m2, betonowe, bezpyłowe
 • Instalacja przeciwpożarowa - tryskacze ESFR , wyciąg oddymiający
 • Instalacja tryskaczy i hydrantów - kompletna, zgodna z normami
  Okna oddymiające sterowane automatycznie w przypadku pożaru i ręcznie do wentylacji naturalnej.
 • Ogrzewanie - kotłownia gazowa z nagrzewnicami gorącego powietrza do temperatury 12 - 14oC w magazynie i 20o C w biurach
 • Ściany - wykonane z płyt warstwowych
  Stropy dobrze izolowane, zabezpieczone przed utratą ciepła w zimie i przed nadmiernym nagrzewaniem się w lecie. Współczynniki przenikalności cieplnej odpowiednio: K=0,2 i K=0,24
 • Instalacja elektryczna - Przyłącze do stacji "trafo" ma moc 2 MW
 • Instalacja zimnej i ciepłej wody - do pomieszczeń socjalnych
 • Kompletna powierzchnia biurowa wraz z instalacją elektryczną, oświetleniową, wentylacyjną i pomieszczeniami socjalnymi.
  Pomieszczenia socjalne wyposażone w armaturę ceramiczną, glazurę, pełne wyposażenie toalet, łazienek i pomieszczeń socjalnych, itp.
 • Ścieki - szambo
 • Instalacja telekomunikacyjna - centrala telefoniczna zainstalowana w obiekcie obsługuje wszystkich najemców. Dostępne są zaawansowane usługi informatyczne
 • Parking
 • Stacja pomp ppoż
 • Konstrukcja stalowa
Świadczone usługi: 
 • Sprzątanie Parku
 • 24-godzinna ochrona Parku
 • Oświetlenie Parku
 • Ogólny serwis urządzeń na terenie parku: kanalizacja, elektryczność, woda, gaz itp.
 • Podatki od nieruchomości
 • Ubezpieczenie budynków
 • Serwis dla systemów w budynkach jak: klapy dymowe, (jeśli istnieją), doki, ogrzewanie i wentylacja
 • Odśnieżanie zimą
 • Utrzymanie terenów zielonych